Hakkımızda

Anasayfa / Hakkımızda

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı faaliyette bulunduğu TR81 Düzey 2 Bölgesi illerinde (Zonguldak, Karabük, Bartın) ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak hazırlanan bölge planları, analizler, araştırma ve fizibilite raporları, eylem planları, tanıtım dokümanları, rehber ve kılavuz gibi dokümanları içeren kapsamlı bir online kütüphane ve bilgi bankası oluşturmak amacıyla BAKKA DOKÜMAN MERKEZİ’ni oluşturmuştur.

 

BAKKA DOKÜMAN MERKEZİ ile Ajans 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tanımlanan “Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek” görevini de yerine getirmektedir. Bölgeye ve bölgesel kalkınmaya yönelik olarak oluşturulan dokümanların hazırlanması kadar kamuoyunun kullanıma sunulması, kolay erişim sağlanması ve arşivlenmesi de önem arz etmektedir. Söz konusu çalışmalar online kütüphanemizde yayımlanarak etkin ve verimli bir şekilde kamuoyunun erişiminin sağlanması, bölgesel kalkınmaya da katkı sunulması amaçlanmıştır.

 

Online kütüphanemizde BAKKA’nın hazırladığı, uzman kuruluşlara hazırlattığı veya hazırlanmasına destek sağladığı dokümanlara online erişimin yanı sıra kuruluş gayesine uygun olarak Batı Karadeniz Bölgesine (Zonguldak, Karabük ve Bartın) yönelik hazırlanan ve tarafımıza ulaştırılan her türlü dokümana da erişim sağlayabilirsiniz.

 

Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin yanı sıra özel girişimler de bu kapsamda değerlendirilebilecek dokümanlarını BAKKA ile paylaşarak doküman merkezinde yer almasını ve bölgesel paydaşlara ulaştırılmasını sağlayabilirler.

 

BAKKA DOKUMAN MERKEZİ’nde yer almasını istediğiniz dokümanlar için ekteki bilgi formunu eksiksiz doldurarak dokumanmerkezi@bakka.gov.tr adresine göndermeniz, mail ekinde dokümanın yüksek çözünürlüklü PDF versiyonları ile kapak görsellerini de iletmeniz gerekmektedir.

BAKKA Online Doküman Merkezi | bakkakutuphane.org Web Tasarım
HABERDAR OLUN