Sosyal Dışlanma Sorunsalı ve Zonguldak Roman Araştırması
Özet
Zonguldak ilinde yaklaşık olarak 14.000 Roman vatandaş yaşamaktadır. Söz konusu vatandaşlarımızın bir kısmı 19. Yüzyılda bir kısmı ise Cumhuriyetin başında mübadele ile gelmişlerdir. Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahalleler ise Karaelmas, Çınartepe ve Mithatpaşa mahalleleridir. Zonguldak il merkezinde yer alan bu mahallelerdeki Roman vatandaşlarımızın nüfusu ise yaklaşık 5.000’dir. Ayrımcılığa ilişkin farkındalık açısından kamu idaresinin genel hizmet sunumunda kronik bir sorun görülmezken, toplumsal açıdan “doğal suçlu gözüyle bakılması”, “aşağılayıcı ifadelere maruz kalmaları” ve “okullarda ayrımcılığa maruz kalmaları” Roman vatandaşlara yönelik algının negatif unsurları olarak ifade edilebilir. Romanlara yönelik yargıların temelinde Roman çocukların sokakta çalıştırılmaları yatmaktadır. Toplumdaki Roman algısı öncelikle bu imge üzerinden ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, Romanların kamusal alanda düşük statülü işler dışında bir yolla görünür hale gelmeleri, mevcut yargıların değişmesini sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler
: Eşitsizlik, Sosyal Dışlanma, Dezavantajlı Kesim, Sosyal İçerme, Romanlar
Yayın Sahibi
: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Kategori
: Araştırma Raporları, Analiz Çalışmaları, BAKKA Analiz 
Daha Fazla Bilgi
İndirme
Görüntülenme
1439
Dokümanı Paylaş
Hazırlayan Firma
: Optimar Danışmanlık Araştırma A.Ş.
Tasarım
: Optimar Danışmanlık Araştırma A.Ş.
Yıl
: 2016
Toplam Sayfa
: 68
Benzer Dokümanlar

Bartın Limanı Ro-Ro İskelesi Projesi Fizibilite Etüdü

Zonguldak Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Alanları Broşürü

Bartın Yemekleri

BAKKA 2016 Haziran Ayı Dış Ticaret Bülteni

2014 Yılı Faaliyet Raporu

2013-2015 Girdi Tedarik Stratejisi(GİTES) ve Eylem Planı

2010-2011 Yılları KOBİ Etki Değerlendirme Raporu

Safranbolu Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kadın İş Gücü Sorunlar ve Çözümler Araştırması Projesi Raporu

Bakka 5.Yıl Tanıtım

Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi

Çaycuma Belediyesi 2. Sayı Bülten

Bartın Sağlık Kurumları 2015 Faaliyet Raporu

Bartın İnovasyon ve Test Merkezi Broşürü

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2023

Çaycuma Tanıtım Broşürü

Çaycuma Belediyesi Bilim Merkezi

Bartın İli Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2015 KOBİ MDP Başvuru Rehberi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Çalışma Programı

Karabük Ekonomik Kalkınma ve Gelişim Stratejileri

BAKKA Online Doküman Merkezi | bakkakutuphane.org Web Tasarım
HABERDAR OLUN