Kültür Envanteri Antik Yerleşim
Özet
Zonguldak Merkez ve İlçelerini kapsayan, Kültür ve Tabiat varlıklarına ilişkin olarak envanter kayıtlarının tutulmuş olduğu bir analiz çalışmadır.
Anahtar Kelimeler
: Kültürel Miras, Zonguldak Kültür Envanteri
Yayın Sahibi
: Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Kategori
: Envanter Çalışmaları 
Daha Fazla Bilgi
İndirme
Görüntülenme
701
Dokümanı Paylaş
Hazırlayan Firma
: Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Tasarım
:
Yıl
: 2010
Toplam Sayfa
: 248
Benzer Dokümanlar

Kalkınma Ajansları Kararnamelerinde Değişiklik Yapan Kararname

Bartın İli 2017 Yılı Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2010 KOBİ MDP Başvuru Rehberi

AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi

2014 Yılı Kobi Mali Destek Programı Başarılı Projeler Kitapçığı

2013-2017 Organik Tarım Stratejik Plan

Sektörel Yapı ve Rekabet Gücünün Girdi-Çıktı Modeliyle Analizi

Zonguldak Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu

Karabük İli İhracat Potansiyeli Yüksek Ürünlere Yönelik Hedef Pazar Araştırması Raporu

2014 Yılı Faaliyet Raporu

BAKKA 2016 Mayıs Ayı Dış Ticaret Bülteni

BAKKA Bülten 7.Sayı

Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı

Devrek Evi ve Baston Showroom Fizibilite Raporu

Sektör Tanımlama, Önceliklendirme ve Rekabet Analizi Raporu

Ulusal Bilim,Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016

An Introduction to the Economic Structure of Turkey's Regions

2014-2023 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi

Bartın İnovasyon ve Test Merkezi Broşürü

Bartın Yemekleri

BAKKA Online Doküman Merkezi | bakkakutuphane.org Web Tasarım
HABERDAR OLUN