Kdz.Ereğli Turizm Master Planı Projesi
Özet
Anahtar Kelimeler
: Kdz.Ereğli Turizm Master Planı Projesi,Bakka
Yayın Sahibi
: İmeak Deniz Ticaret Odası
Kategori
: Master Planlar 
Daha Fazla Bilgi
İndirme
Görüntülenme
1093
Dokümanı Paylaş
Hazırlayan Firma
:
Tasarım
:
Yıl
: 2014
Toplam Sayfa
: 92
Benzer Dokümanlar

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Çalışma Programı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Bölge Tanıtım Broşürü

Zonguldak İçin Yeni Lezzetler

T.C Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Proje Uygulama Rehberi

Sosyal Dışlanma Sorunsalı ve Zonguldak Roman Araştırması

Zonguldak Kültür Envanteri -2010

Başarılı Projeler Kitapçığı

Ekorota Bartın: Doğal ve Kültürel Koridorların Haritalanması

Bartın Yemekleri

Karabük Zonguldak Bartın İlleri Çevresel Durum Değerlendirmesi

2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı Gelişme Ekseni, Öncelik ve Tedbirler

Zonguldak'ın Yaşam Kalitesi ve Engelli Profili Araştırması

Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi

Türkiye’nin Sektör Stratejilerindeki Mekansal Boyutun Güçlendirilmesi

Yenice Gezi Rehberi

Zonguldak İli Yatırım Ortamı Değerlendirmesi

Onuncu Kalkınma Planı

2013-2023 Zonguldak Doğa Turizm Master Planı

Türkiye’de Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Değerlendirilmesi

2014-2016 Orta Vadeli Program

BAKKA Online Doküman Merkezi | bakkakutuphane.org Web Tasarım
HABERDAR OLUN