Devrek Bastonculuğu Mevcut Durum Analizi
Özet
Anahtar Kelimeler
: Baston,Devrek,Usta
Yayın Sahibi
: Devrek Ticaret ve Sanayi Odası
Kategori
: Tanıtım Dokümanları 
Daha Fazla Bilgi
İndirme
Görüntülenme
911
Dokümanı Paylaş
Hazırlayan Firma
: İlkin Medya
Tasarım
: İlkin Medya
Yıl
: 2014
Toplam Sayfa
: 32
Benzer Dokümanlar

Bartın İnovasyon ve Test Merkezi Broşürü

2012-2014 Orta Vadeli Program

Bakka 5.Yıl Tanıtım

Filyos Vadisi Projesi Tanıtım Kitapçığı

Türkiye İklim Değişikliği 2010-2020

BAKKA 2017 Nisan Ayı Dış Ticaret Bülteni

BAKKA 2016 Haziran Ayı Dış Ticaret Bülteni

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı 2007-2013

Romanya Teknik Çalışma Ziyareti Raporu

2013 Küçük Ölçekli Mali Destek Programı Başarılı Projeler Kitapçığı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 DFD Başvuru Rehberi

T.C Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Proje Uygulama Rehberi

BAKKA Bülten 2.Sayı

2014 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başarılı Projeler Kitapçığı

Karabük Doğa Turizmi Master Planı

Zonguldak Kültür Envanteri -2010

Kömüre Giden Demiryolu Proje Raporu

2010-2011 Yılları KOBİ Etki Değerlendirme Raporu

Bartın İli 2017 Yılı Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli Raporu

BAKKA 2016 Eylül Ayı Dış Ticaret Bülteni

BAKKA Online Doküman Merkezi | bakkakutuphane.org Web Tasarım
HABERDAR OLUN