Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları Ve Sahilinin Turizm Ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi
Özet
Bu kitap Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Bartın Üniversitesi ve Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2016 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen TR81/16/KÖA/0042 kodlu “Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi” ile ilgili tanıtım amaçlı bilgiler kitapta sunulmaktadır. Bu kapsamda akademisyenler, yerel yönetimler ve yöre halkı etkileşimi ile Bartın İli’nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak ve yeni destinasyon oluşturmaya yönelik vizyon projesi ortaya koymak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler
: Bartın, Güzelcehisar, Sahil Turizmi, Rekreasyon, Peyzaj Projesi
Yayın Sahibi
: Bartın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Kategori
: Araştırma Raporları 
Daha Fazla Bilgi
İndirme
Görüntülenme
28
Dokümanı Paylaş
Hazırlayan Firma
:
Tasarım
:
Yıl
: 2018
Toplam Sayfa
: 81
Benzer Dokümanlar

Satın Alma Usul ve Esasları

2013-2015 Orta Vadeli Program

1. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırma Sempozyumu

Zonguldak Doğa Turizminde

BAKKA 2010 Yılı Faaliyet Raporu

Kalkınma Ajansları Kararnamelerinde Değişiklik Yapan Kararname

Bartın Turizm Haritası

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Çalışma Programı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Çalışma Programı

T.C Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Proje Uygulama Rehberi

Kültür Envanteri Antik Yerleşim

BAKKA 2017 Yılı Faaliyet Raporu

Zonguldak Tanıtım Kitapçığı

Gıda Ürünleri ve Güvenirliği

BAKKA 2017 Ekim Ayı Dış Ticaret Bülteni

Karabük Zonguldak Bartın İlleri Çevresel Durum Değerlendirmesi

T.C Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Satın Alma Rehberi

Bartın Limanı Konteyner Terminali Fizibilite Etüdü Çalışması

Filyos Vadisi Projesi

BAKKA 2014 Yılı Ara Dönem Faaliyet Raporu

BAKKA Online Doküman Merkezi | bakkakutuphane.org Web Tasarım
HABERDAR OLUN