2014 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başarılı Projeler Kitapçığı
Özet
Anahtar Kelimeler
: 2014,BAKKA,Başarılı
Yayın Sahibi
: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Kategori
: Başarılı Projeler 
Daha Fazla Bilgi
İndirme
Görüntülenme
80
Dokümanı Paylaş
Hazırlayan Firma
: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Tasarım
: Post ve Post Matbaacılık Yayıncılık
Yıl
: 2018
Toplam Sayfa
: 84
Benzer Dokümanlar

Zonguldak Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Alanları Broşürü

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı 6 Aylık Faaliyet Raporu

Demir-Çelik Sektörü Mevcut Durum Analizi

Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu

REGIONAL INVESTMENT CLIMATE ASSESSMENT REPORT

Bartın İli 2017 Yılı Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Faaliyet Raporu

Kümelenme ve Karabük'te Raylı Sistemler

Zonguldak Kestanesi ve Cevizine Yönelik Markalaşma Çalışmaları Projesi

Zonguldak İçin Yeni Lezzetler

Zonguldak Kültür Envanteri -2010

Zonguldak Limanları

Karabük Ekonomik Kalkınma ve Gelişim Stratejileri

BAKKA Bülten 6. Sayı

2013 Yılı Kobi Mali Destek Programı Başarılı Projeler Kitapçığı

Zonguldak İli Yatırım Ortamı Değerlendirmesi

Türkiye’de Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Değerlendirilmesi

Zonguldak Yatırım Destek Ofisi

Demir-Çelik Çalışma Grubu Raporu

BAKKA 2017 Eylül Ayı Dış Ticaret Bülteni

BAKKA Online Doküman Merkezi | bakkakutuphane.org Web Tasarım
HABERDAR OLUN