2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı Gelişme Ekseni, Öncelik ve Tedbirler
Özet
Gelişme Ekseni, Öncelik ve Tedbirler mevcut du¬rum analizindeki tespitlerden yola çıkılarak ha¬zırlanmıştır. Bu bölüm, Batı Karadeniz Bölgesinin gelişmesi ve belirlenen önceliklere ulaşılabilmesi için stratejik öneme sahip olan tedbir ve politi¬kaların detaylı açıklamalarını içermektedir. Söz konusu bölüm kapsamında ülke için hazırlanmış olan stratejik dokümanlar ve il- ilçe analizleri dâ¬hil olmak üzere çok sayıda çalışmadan faydalanıl¬mıştır. İşbu çalışmada, gelişme eksenleri altında verilen stratejik tedbirlere, bu tedbirlerin hayata geçirilebilmesi için uygulanması gereken politi¬kalara ve projelere yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler
: Bölge Planı, Gelişme Ekseni, Öncelikler, Tedbirler, BAKKA
Yayın Sahibi
: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Kategori
: Bölge Planları 
Daha Fazla Bilgi
İndirme
Görüntülenme
2567
Dokümanı Paylaş
Hazırlayan Firma
: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Tasarım
: on7creative Reklam Hizmetleri
Yıl
: 2016
Toplam Sayfa
: 84
Benzer Dokümanlar

BAKKA Bülten 9. Sayı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2010 KOBİ MDP Başvuru Rehberi

BAKKA 2011 Yılı Faaliyet Raporu

2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı Gelişme Ekseni, Öncelik ve Tedbirler

Yenice Forests Nature Hiking Tracks

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2015 KOBİ MDP Başvuru Rehberi

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2023

Zonguldak,Bartın,Karabük 1 / 100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Raporu

Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları

Mandacılık İhtisas OSB Ön Fizibilite Raporu

T.C Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Proje Uygulama Rehberi

i.Behçet KALAYCI Anısına

Yatırım Destek Ofisi Yönetmeliği

2013-2017 Organik Tarım Stratejik Plan

Turizm Sektör Çalıştay Raporu

2014 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başarılı Projeler Kitapçığı

Kuruluş Kararname

BAKKA 2010-2012 Başarılı Projeler

BAKKA Bülten 10. Sayı

2016-2020 BAKKA Stratejik Planı

BAKKA Online Doküman Merkezi | bakkakutuphane.org Web Tasarım
HABERDAR OLUN