2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı Gelişme Ekseni, Öncelik ve Tedbirler
Özet
Gelişme Ekseni, Öncelik ve Tedbirler mevcut du¬rum analizindeki tespitlerden yola çıkılarak ha¬zırlanmıştır. Bu bölüm, Batı Karadeniz Bölgesinin gelişmesi ve belirlenen önceliklere ulaşılabilmesi için stratejik öneme sahip olan tedbir ve politi¬kaların detaylı açıklamalarını içermektedir. Söz konusu bölüm kapsamında ülke için hazırlanmış olan stratejik dokümanlar ve il- ilçe analizleri dâ¬hil olmak üzere çok sayıda çalışmadan faydalanıl¬mıştır. İşbu çalışmada, gelişme eksenleri altında verilen stratejik tedbirlere, bu tedbirlerin hayata geçirilebilmesi için uygulanması gereken politi¬kalara ve projelere yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler
: Bölge Planı, Gelişme Ekseni, Öncelikler, Tedbirler, BAKKA
Yayın Sahibi
: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Kategori
: Bölge Planları 
Daha Fazla Bilgi
İndirme
Görüntülenme
2380
Dokümanı Paylaş
Hazırlayan Firma
: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Tasarım
: on7creative Reklam Hizmetleri
Yıl
: 2016
Toplam Sayfa
: 84
Benzer Dokümanlar

2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı Analizler

BAKKA 2016 Aralık Ayı Dış Ticaret Bülteni

Zonguldak, Karabük, Bartın İlleri Turizm Sektör Analizi

2011-2013 Orta Vadeli Program

Çaycuma Belediyesi Bilim Merkezi

Bartın Limanı Ro-Ro İskelesi Projesi Fizibilite Etüdü

Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu

Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2020

TR81 Batı Karadeniz Bölgesi Tanıtımı, Karabük

BAKKA 2017 Eylül Ayı Dış Ticaret Bülteni

Karabük Doğa Turizmi Master Planı

2015-2019 Bartın Tarım Strateji Belgesi

Bartın'ın İlçeleri-Kurucaşile

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2009 Yılı Çalışma Programı

2010-2011 Yılları KOBİ Etki Değerlendirme Raporu

Zonguldak Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu

BAKKA Bülten 3.Sayı

Güney Kore Teknik Çalışma Ziyareti Raporu

2013 Yılı Kobi Mali Destek Programı Başarılı Projeler Kitapçığı

Onuncu Kalkınma Planı

BAKKA Online Doküman Merkezi | bakkakutuphane.org Web Tasarım
HABERDAR OLUN