2010-2023 Enerji Verimliliği Stratejisi
Özet
Anahtar Kelimeler
: 2010-2023 Enerji Verimliliği Stratejisi.Bakka
Yayın Sahibi
: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kategori
: Üst Ölçekli Planlar 
Daha Fazla Bilgi
İndirme
Görüntülenme
1481
Dokümanı Paylaş
Hazırlayan Firma
:
Tasarım
:
Yıl
:
Toplam Sayfa
: 13
Benzer Dokümanlar

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi

Yenice Forests Nature Hiking Tracks

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2012 DFD Başvuru Rehberi

Sektörel Yapı ve Rekabet Gücünün Girdi-Çıktı Modeliyle Analizi

BAKKA 2016 Mayıs Ayı Dış Ticaret Bülteni

1. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırma Sempozyumu

Zonguldak İlinde Alternatif Turizm ve Köy Hayatı Deneyim Konsepti Araştırma Çalışması

2013-2023 Zonguldak Doğa Turizm Master Planı

Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Genel Gerekçesi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2018 Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi

2011, 2013 ve 2014 Yılları Sosyal Etki Değerlendirme Raporu

TR81 Bölgesindeki Kadınların İstihdamdaki Durumu

Turizm Sektör Çalıştay Raporu

BAKKA 2017 Şubat Ayı Dış Ticaret Bülteni

T.C Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Proje Uygulama Rehberi

BAKKA 2011 Yılı Ara Dönem Faaliyet Raporu

BAKKA 2017 Mayıs Ayı Dış Ticaret Bülteni

Satın Alma Usul ve Esasları

Zonguldak,Bartın,Karabük 1 / 100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Raporu

BAKKA Online Doküman Merkezi | bakkakutuphane.org Web Tasarım
HABERDAR OLUN